Lorenz Frølich
(1820-1908) 
 
   
[Previous][1][2][3][4] 5
[POPULAR RETELLINGS][HOME
[NORDENS GUDER]

Miscellaneous Works
Dates attributed, when known

The First Four Rows Contain Design Sketches for
Den Nye Studenterforenings Nordiske Højtid 
"
The New Student Association's Nordic Feast" (1845)
 

 
1844 Frigg and Gersemi
 
1844 Odin
 
1844 Freyja
     

1844 Idun

1844 Bragi

1844 Sketches of Freyja
     
  
1845 Heimdall
 
1845 Odin
 
1845 Freyja

Idun

Odin


Thor

Loki and Gullinbursti
 Studies for Nordens Guder

1844
Arrow-Odd, Holger the Dane
and Stækrad

Nanna, Balder and Frigga
 Studies for Nordens Guder
Flensberg
1857Herfather
 
Valkyries
 
Hagbard and Signe


Thora and Ragnar Lodbrok

King Skjöld binds the bear
Hrolf KrakiHrolf Kraki's Death

Angatyr battles Hjalmar


Uffe battles the Saxons

OUTTAKES AND ONE-SHOTS

Odin and Ravens

Odin with Mimir's Head

Hodur carrying Baldur's body

ODIN MED DRYPNER, relief 1886.
Cirkelrundt, Diam. 0,78.

Hakon Jarl sacrifices his son

Thor and Ella


1857 Thor's Adventure


1857 Balder's Death
 

1856 Thor and Hymir


1851 Amlodi (Hamlet)

Otharus and Syritha
 
 

1881 Ymir and Audhumbla
from Kunstbladet magazine (July 1881) 
Gefjon ploughs the earth in Sweden
Painting in the Frederiksborg Castle, Denmark
RAMME MED TO UDKAST TIL GEFION, Loftsmaleri paa Frederiksborg Slot (1882)1893 Aegir and his Daughters
Ceramic Frieze on Copenhagen's Raadhus. 1892.


Additional Known Works

1851 Night on Hrimfaxi

1854 Day follows Night

NAT PAA HRYMFAKSE — NAT OG DÆLLING —NAT FØDER DAG; paa Bagsiden: ODIN OG RINDA.
Pen. Bet. med Monogr. 1851. Rom.
RAMME MED TEGNINGER TIL DEN NORDISKE MYTHOLOGI (efter Øhlenschlæger), c. 1814—1860. Deriblandt første Udkast til Thor og Ælde.
RAMME MED TEGNINGER TIL NORDISKE HELTESAGN; c. 1850—60. Bl. a. Udkast til Uffe og Sachserne.
RAMME MED TO VANDFARVE-TEGNINGER TIL NORDISKE HELTESAGN: "Odin sender Skjold til Danmark" and "Øder og Sigrid".
ASERNES GULDALDER; oprindeligt Forslag til et af Billederne i Flensborgs Retssal. Tegning i Sepia. 1853.
LOKES DOM; oprindeligt Forslag til et af Billederne i Flensborgs Retssal. Ikke bet. P a p i r 0,31X0,60.
KONG SKJOLD OG BJØRNEN. Pen. Ikke bet. Tilh. Kunstforen. i København.
STÆRKODDER OG KONGEDATTEREN. Ikke bet. Vandfarve. Tilh. Kunstforen. i København.
BALDERS DØD; dekorativt Billede til Justitsraad Poulsens Villa i Flensborg. Ikke bet. L. 2,00X2,92. Tilh. Fru Commerceraadinde Hanszen, Flensborg.
THOR KØRER UD MED LOKE; dekorativt Billede til Justitsraad Poulsens Villa i Flensborg. Bet. L. Frølich. 1857. L.2,00X2,92. Tilh. Fru Commerceraadinde Hanszen, Flensborg.
THOR KØRER UD; Skitse til det foregaaende Billede. Ikke bet. L. 0,33X0,43'
FREJR. Cirkelrundt dekorativt Billede. Malt til en Fest i Flensborg. P. Diam. 0,85. Tilh. Hr. Direktør D. Berg, Aalborg.
THOR OG HYMER; Skitse. Ikke bet. L. 0,197X0,32.
THOR OG HYMER. Pen. og Vandfarve. Ikke bet.
URJÆTTEN YMER; Skitse. Ikke bet. L. 0,27x0,35.
HERMODS REJSE; Pennetegning. Ikke bet. Tilh. Fru Professorinde Bøgh.
RAMME MED TEGNINGER TIL »GØGLERIET I UTGARDi (Raderinger, udg. 1872) og til »Nordens Guder« (Raderinger, udg. 1874—83).
THOR OG UTGARDSLOKE; tuscheret Pennetegning til Raderingerne »Gøgleriet i Utgard«, (1872). Ikke bet.
GØGLERIET I UTGARD (efter Øhlenschlæger), 5 Blade Raderinger. Sign. Frølich. Udgivne 1872 af Kunstforeningen i København.
THOR OG THJALFE; ufuldendt. Ikke bet. L. 0,3772 X 0.64.
LOKE, DER ÆGGER ASERNE; Tegning med Pen og Sepia. Ikke bet. Tilh. Hr. Rektor Sigurd Muller.
TRE RAMMER MED TEGNINGER TIL »NORDENS GUDER« (benyttede og ubenyttede) og til andre Emner af Nordens Gudelære. c. 1874—1908.
TO RAMMER MED 12 RADERINGER AF »NORDENS GUDER«, udg. 1874—83.
RAMME MED SEKS RADERINGER TIL »NORDENS GUDER«; deraf de to øverste (Gefion and Thor og Hymer) til en paatænkt fransk Udgave (1873). Tildels ikke udgivne.

tilh.= belongs to
tegning=drawing
BONUS MATERIAL
COLORIZED, CLIPPED AND ENHANCED
PIECES OF NORDIC ART

Hrafnagaldur Odins

Thorsdrapa


Heimdall and Valkyries 


Loki's Children
   
Bonus Material:
The Lord's Prayer
Illustrated in a Series of Etchings

[Previous]
[1][2][3][4] 5
[POPULAR RETELLINGS][HOME] [NORDENS GUDER